Kliendile
-
Dec 5, 2023

2024 aastavahetusega muutub käibemaksu standardmäär 20% -> 22%

Oluline on jälgida, mis perioodil osutatakse teenus ja millal esitatakse müügiarve.

Blog Thumbnail

Kuni 31.12.2023 on Eesti maksustatava käibe puhul käibemaksumäär 20% (v.a. erijuhud).

Alates 01.01.2024 on Eesti maksustatava käibe puhul käibemaksumäär 22% (v.a. erijuhud)

Mida silmas pidada müügiarvete väljastamisel?

Kauba müük

  • Kui kaup lähetatakse kliendile 2023. aastal, siis väljastatakse müügiarve 2023. aastal maksumääraga 20%. Arve laekumine võib toimuda 2024. aastal.
  • Kui kliendile tehakse ettemaksuarve kauba eest 2023. aastal ja klient maksab ettemaksuarve täissummas 2023. aastal, siis maksustatakse müügitehing käibemaksumääraga 20%.
  • Kaup väljastatakse 2024. aastal - müügitulu on 2024. aastal, tasumine on 2023 aastal - käibe maksustamine on 2023.aastal. 
  • Kui klient maksab ettemaksuarve alusel osa kauba eest 2023. aastal ja osa kauba eest 2024. aastal, siis 2023. aastal tasutud summa maksustatakse käibemaksumääraga 20% ja 2024. aastal tasutud summa maksustatakse käibemaksumääraga 22%.
  • Kui klient on maksnud osa kauba eest 2023. aastal ja kaup lähetatakse 2024. aastal ja klient maksab ülejäänud summa kauba eest 2024. aastal, võib müügiarvel olla erinevate maksumääradega read. Ettemaksu real on käibemaksumäär 20% ja teisel real (näiteks lõppsummal) on käibemaksumäär 22%. 
  • Kui kaup väljastatakse 2024. aastal ja klient ei tee 2023. aastal ettemaksu, siis väljastatakse müügiarve 2024. aastal käibemaksumääraga 22%.

Seega – palun olla tähelepanelik 2023. aastal ettemaksu arvete väljastamisel ja informeerida sellest ka klienti, et ettemaksuarve puhul sõltub käibemaksumäär, millal tasutakse ettemaksuarve!

Raha peab laekuma müüja arveldusarvele või kassasse või toimub kaardimakse hiljemalt 31.12.2023!

Oluline on jälgida, millal lähetatakse kaup ja millal esitatakse arve. Kui esitatakse ettemaksuarve, on oluline, millal laekub raha müüja kontole!

Käibemaksumäär on kindlasti oluline müügitehingutelt eraisikutega või nende tehingute puhul, millelt sisendkäibemaksu maha arvata ei saa.

Kui kahtled, küsi üle raamatupidajalt!

Teenuse müük

  • Kui teenus osutatakse 2023. aastal, kuid müügiarve väljastatakse 2024. aasta jaanuaris (kuni 07. jaanuarini), siis käibe tekkimise aeg on 2023. aasta ja  Eesti maksustatava käibe puhul maksustatakse käive käibemaksumääraga 20%
  • Kui osutatakse pikemaajalist teenust, millest osa teenust osutatakse 2023. aastal ja osa 2024. aastal, siis tuleb esitada müügiarve 2023. aasta teenuse eest 2023. aasta detsembris käibemaksumääraga 20% ja 2024.aasta teenuse eest 2024. aastal käibemaksumääraga 22%.
  • Kui teenuse eest esitatakse 2023. aastal ettemaksuarve, siis käibemaksumäär sõltub, millal raha laekub. Kui ettemaksuarve summa laekub müüjale 2023. aastal, siis on käibemaksumäär 20%. Kui ettemaksuarve summa laekub  müüjale 2024. aastal, siis on käibemaksumäär 22%
  • Kui osa teenuse eest on ettemaksuarve alusel laekunud 2023. aastal ja osa teenuse eest laekub 2024. aastal, maksustatakse teenus kahe erineva maksumääraga. Müügiarvel võib olla erinevate maksumääradega read.

NB! Käibemaksuseadusest väljavõte:

„Maksukohustuslane on kohustatud väljastama kauba võõrandamise või teenuse osutamise korral arve seitsme kalendripäeva jooksul, alates päevast, mil kaup ostjale lähetati või kättesaadavaks tehti või teenust osutati. Pikaajaliste teenuste ning regulaarselt võõrandatavate kaupade või regulaarselt osutatavate teenuste korral tuleb arve väljastada seitsme kalendripäeva jooksul KMS § 11 lõikes 4 nimetatud maksustamisperioodi viimasest päevast.“

Oluline on jälgida, mis perioodil osutatakse teenus ja millal esitatakse müügiarve. Kui esitatakse ettemaksuarve, on oluline, millal laekub raha müüja kontole!

Kui on soov maksustada tehingut käibemaksumääraga 20%, peab raha laekuma müüja arveldusarvele või kassasse või toimub kaardimaksetehing hiljemalt 31.12.2023!

Käibemaksumäär on kindlasti oluline müügitehingutelt eraisikutega või nende tehingute puhul, millelt sisendkäibemaksu maha arvata ei saa.

Palun vaadake üle kokkulepped ja hinnakirjad!

OLULINE - Kas müügihind sisaldab käibemaksu või müügihinnale lisatakse käibemaks!

Kui kahtled, küsi üle raamatupidajalt!

Erisused

Mõnede tehingute puhul on käibemaksumäärade rakendamisel erisused. Eriti kinnisvaratehingud.

Lisainfot saab lugeda Maksuameti lehelt

Palun olla tähelepanelik ka kuluarvete saamisel, et arvel oleks õige käibemaksumäär!
Autor
Anu Allikvee
AR Tähelend OÜ juht ja kirjanik

Olen Sinu partnerraamatupidamises

Anna teada oma ootustest raamatupidamisteenusele
Võta ühendust
Chat IconAnu Allikvee Image
Anu Allikvee
anu@tahelend.ee
Kommentaarid
Järgmised artiklid
Blog Thumbnail
Dokumentide näidised

Vajalikud ja kõige levinumad dokumendid äritehingute vormistamiseks

Kliendile
-
Sep 5, 2021
Blog Thumbnail
Algdokumendid

Oluliste algdokumentide nimekiri korrektseks raamatupidamiseks

Kliendile
-
Sep 5, 2021
Blog Thumbnail
Hea teada

Valmib peagi...

Kliendile
-
Sep 5, 2021