Kliendile
-
Sep 5, 2021

Algdokumendid

Oluliste algdokumentide nimekiri korrektseks raamatupidamiseks

Blog Thumbnail
 • juhatuse koosoleku protokoll
 • juhatuse liikme leping
 • juhatuse otsus
 • käsundusleping teenuse osutamiseks
 • laenuleping
 • lähetuskorraldus
 • lähetuskorralduse aruanne
 • seadme üürileping
 • tööleping
 • töövõtuleping füüsilise isikuga
 • tulumaksu avaldus
 • üleandmise-vastuvõtmise akt

Raamatupidamislike dokumentide nimekiri

 • juhatuse koosoleku protokoll
 • Müügiarve
 • Saateleht
 • Saateleht-arve
 • Ostuarve
 • Sularahaarve
 • Kaardiga makstud kuludokument
 • Lähetuse aruanne
 • Kuluaruanne (majanduskulude aruanne)
 • Tollidokumendid
 • Leping
 • Kokkulepe
 • Akt
 • Panga väljavõte
 • Palgaleht
 • Tasude väljamaksuleht
 • Puhkusekohustuste aruanne
 • Maksudeklaratsioon
 • Päringu väljavõte
 • Sõidupäevik
 • Avaldus
 • Teatis
 • Korraldus
 • Käskkiri
 • Aruanne

Igale dokumendile on oluline panna õige nimetus, kuid tehingu kajastamiseks raamatupidamises on olulisem dokumendi sisu, mitte dokumendi pealkiri.

Algdokumentide koostamist ja säilitamist reguleerib Raamatupidamise Seadus.

§ 7.   Algdokument

  (1) Raamatupidamise algdokument on tõend, mille sisu ja vorm peavad vajaduse korral võimaldama kompetentsele ja sõltumatule osapoolele tõendada majandustehingu toimumise asjaolusid ja tõepärasust.

(2) Kui seaduses või selle alusel antud määruses ei ole sätestatud teisiti, peab algdokument sisaldama majandustehingu kohta vähemalt järgmisi andmeid:

  1) toimumisaeg;

  2) majandusliku sisu kirjeldus;

  3) arvnäitajad, näiteks kogus, hind ja summa.

§ 12.   Raamatupidamise dokumentide säilitamise kohustus
 (1) Raamatupidamise algdokumente peab raamatupidamiskohustuslane säilitama seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.

Autor
Anu Allikvee
AR Tähelend OÜ juht ja kirjanik

Olen Sinu partnerraamatupidamises

Anna teada oma ootustest raamatupidamisteenusele
Võta ühendust
Chat IconAnu Allikvee Image
Anu Allikvee
anu@tahelend.ee
Kommentaarid
Järgmised artiklid
Blog Thumbnail
Hea teada

Valmib peagi...

Kliendile
-
Sep 5, 2021
Blog Thumbnail
Viited

Olulised viited

Kliendile
-
Sep 5, 2021
Blog Thumbnail
Dokumentide näidised

Vajalikud ja kõige levinumad dokumendid äritehingute vormistamiseks

Kliendile
-
Sep 5, 2021