Äri – ja maksualane nõustamine

Ettevõtte juhtimine on omaette teadus, mis seob erinevaid tegevusi ja toiminguid. Üks osa ettevõtlusest on maksupoliitika. Maksukultuur on muutumas üheks oluliseks võtmeteguriks õigete äriliste otsuste tegemisel.

Osaühing AR Tähelend omab pikaajalist kogemust nii ettevõtluses kui ka maksumaastikul. Oleme kursis pidevalt muutuva maksuteabega ja jagada klientidele vajalikku informatsiooni ja nõuandeid ettevõtete paremaks toimimiseks.

Ettevõtte asutamine

Omanikud, osanikud, liikmed, nende õigused ja kohustused, vastutus

Juhatuse valimine, juhatuse ja nõukogu liikmete õigused ja kohustused, vastutus

Partnerlussuhted omanike vahel, partnerlepingud

Kapitali sissemaks, millal ja miks, erisused, maksustamine

Tegevusalade valik, litsentsid

Põhikiri

Aadressi valik

Kontaktisikute ja andmete edastamine ametiasutustele

Ettevõtte töökorraldus

Töökoht

Juhtimine

Personali valik

Koostööpartneid

Tegevusvaldkond

Müügitöö

Raamatupidamine

Loe lisaks
Raamatupidamise töökorraldus

Ettevõtete ühinemised, jagunemised, ost-müük jms

Ettevõtete ühinemise ja jagunemisega seotud aruanded

Ettevõtete ostu ja müükidega seotud küsimused ja aruandlus

Ettevõtte vara väärtuse hindamine

Osaluse müük, osade tagasiost

Omakapitali sissemaksed, tõendid, deklareerimine

Omakapitalist väljamaksed, deklareerimine, maksustamine

Investeeringud sh sidus- ja tütarettevõtted

Investeeringud teistesse ettevõtetesse

Tütarettevõtte asutamise plussid ja miinused

Investeeringute kajastamine ja nende mõju finantsaruandlusele

Laenude andmine ema-, tütar-, sidusettevõtetele või samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele, intresside ja laenude deklareerimine

Tehingud seotud osapoolte vahel

Maksustamisega seotud küsimused seotud osapoolte vahel

Konsolideerimis aruanded

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara- investeeringud

Kinnisvara soetamine

Kinnisvaratehingute kajastamine ja mõju finantsaruandluses

Kinnisvaratehingute maksustamine – ost, müük jm

Üüriteenused ja nende maksustamine

Renditeenused (maa kasutusele andmine), toetused

Planeerimisseaduse osatähtsus kinnisvara tehingute kajastamisel ja maksustamisel

Tööjõukulud

Töölepinguga töötajatele arvestatud töötasud ja maksud

Võlaõiguslepingu (VÕS) alusel töötavate isikute tasud ja maksud

Puhkusekohustus ja maksud

Töölepinguseadusest tulenevad kohustused ja maksud

Mitteresidentidele makstavad tasud ja maksustamine

Muud tasud ja maksud

Toetused, hüvitised

Tööjõukulude kajastamine finantsaruandluses

Tööjõukulude kajastamine rahavoogude aruandes

Ettevõtte lõpetamine

Ettevõtluse lõpetamine – mida teha ettevõttega, varade ja kohustustega?

Ettevõtte likvideerimine

Ettevõtte sundlikvideerimine

Ettevõtte saneerimine – mõistlik otsus või liigne optimism?

Ettevõtte pankrot ja pankrotihaldurile esitatavad dokumendid ja aruandlus

Juhatuse liikme kohustus ja vastutus

Likvidaatorite määramine, kohustus ja vastutus

Ettevõtte ennistamine

Küsi ja pakume 
Sulle lahenduse

Anna teada oma ootustest raamatupidamisteenusele
Võta ühendust
Chat IconAnu Allikvee Image
Anu Allikvee
anu@tahelend.ee

Muud teenused

Teeme koostööd Eesti parimatega
Tutvu lähemalt ›
Merit Aktiva LogoDirecto Äritarkvara Logo