Finantsanalüüs ja äriplaanid

Hindame ettevõtte, allsektori või projekti elujõulisust, stabiilsust ja tasuvust. Koostame saadud andmete põhjal aruande ning anname omapoolsed soovitused parendamiseks.

Kirjutame äriplaane vastavalt eesmärkidele ning kaardistame olemas oleva äritegevuse riski kohti.

Finantsanalüüs

Ettevõtte finantsaruannete analüüs sisaldab:

Ettevõtte kasumlikkuse hindamine (sh omahinna arvestuse süsteem ja analüütika)

Ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine (varade ja kohustuste analüütika)

Ettevõtte maksevõime hindamine (rahavoogude juhtimine)

Ettevõtte investeeringute kajastamise mõju finantsaruandlusele ja kasumlikkuse hindamine

Ettevõtte rahavoogude prognoos olemasolevate või saadud andmete põhjal jne.

Äriplaan

Äriplaani koostamiseks pole küll konkreetset vormi, kuid aja jooksul on välja kujunenud tava, millest äriplaan peab koosnema:

Äriidee mudel

Toode/teenus

Sihtgrupp, turg

Juhtimine

Meeskond, personal, partnerid

Konkurents

SWOT analüüs

Inantseerimisallikad

Äriplaani üks osa koosneb ärimudeli tutvustamisest, pikaajaliste ja lühiajaliste eesmärkide kirjeldamisest, eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste ja turusituatsiooni hindamisest ning investeeringute ja finantseeringute analüüsist.
Äriplaani teine osa koosneb finantsaruandlusest:

Prognoositav kasumiaruanne (valitud perioodiks, enamasti 3-5 aastat)

Prognoositav bilanss (valitud perioodiks, enamasti 3-5 aastat)

Prognoositav rahavoogude aruanne (valitud perioodiks, enamasti 3-5 aastat)

Prognoosiva aruandluse aluseks on toodete, teenuste müügiprognoos ja analüütika. Ehk kui palju suudetakse tooteid toota, hankida, müüa teatud perioodil (päevas, nädalas, kuus, aastas), mis on toodete müügihind ning juurdehindluse või omahinna %.
Äriplaane koostatakse erinevatel eesmärkidel:

Alustava ettevõtte starditoetuse taotlemiseks

EASile vm sihtasutusele toetuse taotlemiseks

Uue ärimudeli hindamiseks

Ettevõtte kasumlikkuse või jätkusuutlikkuse hindamiseks (näiteks partnerite kaasamiseks)

Riskantsemate investeeringute või tegevuste planeerimiseks jne.

Riskide hindamine

Müügitehingutega seotud riskid (sh rahavoog ehk tõenäosus rahade laekumiseks, partnerite taustakontroll, maksuriskid jne)

Investeeringutega seotud riskid (sh nende mõju finantsaruandlusele, turusituatsioon, maksuriskid jne)

Arutelud ettevõtte tegevusega seotud riskide hindamiseks

Nõustamine

Ettevõtte tegevuse jätkamiseks

Ettevõtluse lõpetamiseks, ümberkujundamiseks

Ärimudeli muutmiseks

Riskide hindamiseks jne.

Küsi ja pakume 
Sulle lahenduse

Anna teada oma ootustest raamatupidamisteenusele
Võta ühendust
Chat IconAnu Allikvee Image
Anu Allikvee
anu@tahelend.ee

Muud teenused

Teeme koostööd Eesti parimatega
Tutvu lähemalt ›
Merit Aktiva LogoDirecto Äritarkvara Logo