Raamatupidamine

Äri edukuse võtmesõnaks on ülevaade oma ettevõtte tegevusest, korras raamatupidamine ja selge pilt finantsolukorrast.

Pakume personaalset ja kliendikeskset raamatupidamisteenust nii väikestele kui ka suurtele ettevõtetele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

Algdokumentide koostamine ja tehingute vormistamine

1. Dokumentide koostamine

Müügiarvete koostamine vastavalt saadud andmetele

Maksedokumendi koostamine (sh kassa sisse- ja väljamineku dokument)

Lähetusaruannete koostamine vastavalt saadud andmetele

Põhivara aktide koostamine

Muude dokumentide koostamine

Dokumentide koostamine toimub vastavalt kokkulepitud töökorraldusele
Loe lisaks
Dokumentide nimekiri
2. Töö dokumentidega

Dokumentide koostamine vastavalt kokkuleppele

Dokumentide vastuvõtmine – e-posti teel, e-arved kokkulepitud andmebaasis, paberkandjal

Dokumentide saatmine kinnitusringile ja/või kinnitusringi toimimise kontrollimine

Dokumentide süstematiseerimine kaustadesse paberkandjal või digitaalselt

Dokumentide alusel pearaamatusse andmete sisestamine, konteerimine

Tulude ja kulude kajastamine kokkulepitud dimensioonidele, sh objektidele, kulukohtadele
 või projektidele

Pearaamatu koostamine

Dokumentide sisestamine, tehingute kajastamine

Sisestuste kontrollimine ja võrdlemine

Automatiseeritud süsteemide, seadete, sisestuste kontrollimine (näiteks pangatehingute import, e-arvete seadistused, saatmine jne)

Põhivaraarvestus

Varade arvestus

Tulude ja kulude vastavuse kontrollimine

Ettemaksude ja ettemaksete kontrollimine

Nõuete ja kohustiste kontrollimine

Müügireskontro kontrollimine (klientide võlgnevused)

Ostureskontro kontrollimine (tasumata ostuarved)

Pearaamatu saldode kontrollimine ja võrdlemine

Palgaarvestus ja tööjõumaksud

Töötasude arvestus

Puhkuste arvestus

Muude tasude arvestus (üüritasu, intressid, kulude kompenseerimine, lähetuse päevarahad jne)

Töötasudelt kinnipidamiste arvestus (sh täiturite nõuded, alimendid, kulutuste kompenseerimine)

Tasudelt kinnipeetud maksude ja töötasudelt lisanduvate maksude (sh sotsiaalmaks) arvestus

Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine maksuametile

Maksude info edastamine

Kokkuleppeliselt maksekorralduste ettevalmistus või maksete sooritamine

Maksuarvestus ja aruandlus maksuametile

Käibemaksuarvestus (KMD, INFid ja VD aruanded)

Töötasudelt kinnipeetud maksude ja lisanduvate maksude arvestus (TSD)

Omakapitalist väljamaksetelt arvestatud maksud (TSD, INF)

Erisoodustusmaksud (TSD)

Muudelt väljamaksetelt arvestatud maksud (TSD, INFid)

Elektroonilise teenuste ja kaugmüügi erikorra alusel käibemaksuga maksustamine
 (OSS – deklaratsioon)

Aruandlus

Finantsaruandlus juhtkonnale

Maksuaruandlus maksuametile

Finantsaruandlus statistikaametile

Majandusaasta aruanne ettevõtjaportaalis

Maksed

Kokkuleppeliselt maksekorralduste ettevalmistamine

Kokkuleppeliselt maksete tegemine

Muud teenused

Töötamisregistris (TÖR) toimingud

Töövõimetuslehtede kinnitamine eesti.ee keskkonnas

Maksuametiga suhtlemine

Maksuametis volituse alusel esindamine

Nõustamine tehingute vormistamiseks

Maksualane nõustamine

Muu ettevõtlusalane nõustamine

Hinnad

Tunniarvestuse alusel

Raamatupidamise toimingud 35€ + km / tund

Konsultatsioon või muude teenused 50€ - 75€ + km / tund

Aastaaruande koostamine 35€ + km / tund

Vaata näiteid
Kande/kirjete alusel

Kande hind on 1,50 + km

Kui 1 kandes on kirjeid keskmiselt rohkem kui 2,5, siis arvestame kirjete alusel kannete arvu koefitsiendiga 2,5

Kokkulepitud kuutasu

Kokkulepitud miinimum kuutasu 80€ + km

Kui ettevõttes tegevus peatub või on minimaalne, kuid tuleb esitada 0-dega deklaratsioone, siis minimaalne kuutasu on 25€ + km

Vaata näiteid

Hinna näited

Väikeettevõtte aastaaruanne

Aastaaruande koostamine sõltub andmete ja töömahust, bilansikirjetest ja lisadest.
Väikeettevõtjal aastaaruande koostamine 2 -4 tundi.
Tasu 70 -140€ +km.

Kui on vaja välja saata saldopäringud, teha võrdlusi, korrigeerimisi, arvestusi, mahakandmisi jne. tuleb aastaaruande koostamiseks arvestada 8 -16 tundi.
Tasu 280€ - 560€ + km.

Näide 1:  Kokkuleppe kuutasu

1- 2 põhipalgaga töötajat (sh puhkuse ja muude tasude arvestus)

~30 dokumenti ühes kuus

Igapäevast või kindlateks päevadeks jooksvat tööd pole kokku lepitud

Maksu- ja Tolliametile TSD ja KMD

Maksuinfo, maksekorralduse ettevalmistamine

Ettevõtte juhile programmist kokkulepitud aruanded (müügi- ja ostureskontro, kasumiaruanne ja bilanss või käibeandmik)

Kuutasu 70- 80€ + km.
Auditeeritav aastaaruanne

Ettevõtetel, kellel auditeerimiskohustus, sõltub tasu konkreetselt töömahust sh materjalide kokkupanemisest ja audiitoriga suhtlemisest, selgituste jagamisest jne.

Aastaaruande koostamiseks kontrollitakse ja inventeeritake pearaamatu saldod, tehakse saldovõrdlused ja päringud, koostatakse aastalõpukanded (sh vajadusel korrigeeritakse saldosid), tehakse muudatused, vajadusel parandatakse maksudeklaratsioone, koostatakse aruanne, saadetakse juhtkonnale ja omanikele üle vaatamiseks koos vajalike selgitustega.

Vajadusel arutatakse ja analüüsitakse juhtkonnaga esitatavad andmed läbi enne majandusaasta aruande allkirjastamist ja esitamist.

Näide 2: Kokkuleppe kuutasu

5 - 6 põhipalgaga töötajat (sh puhkuste ja muude tasude arvestus)

~100 dokumenti ühes kuus

Igapäevast või kindlateks päevadeks jooksvat tööd pole kokku lepitud

Maksu- ja Tolliametile TSD ja KMD

Maksuinfo, maksekorralduse ettevalmistamine

Ettevõtte juhile programmist kokkulepitud aruanded (müügi- ja ostureskontra, kasumiaruanne ja bilanss või käibeandmik)

Kuutasu 280 - 490€ + km.
Programmide kasutustasud

Kui raamatupidamine toimub Merit Aktiva programmis ja palgaarvestus Merit Palk programmis, mille põhilitsents kuulub osaühingule AR Tähelend, on alustamistasu 70 - 85€+ km (Merit Aktiva või Merit Aktiva ja Merit Palk kataloogide avamise tasu).

Piiratud kasutusõiguse saab anda ilma lisatasuta (müügiarvete koostamiseks ja tasumiste jälgimiseks).

Lisakasutaja tasu (saab vaadata kõiki tehinguid ja aruandeid ja/või sisestada kokkulepitud andmeid programmis) aastas 130€ + km.

E- arvete saatmiseks võib valida erinevad operaatorid ja vajadusel sõlmida nendega otselepingud. E-arvete operaatoriteks Eestis on Omniva, Telema, Fitek.

E-arvete saatmine on alates 2020. aasta maikuust tasuline.

AS Meritile tuleb tasuda vahemikus iga saadetud e-müügiarve eest 0,08-0,09€ + km ja iga e-ostuarve vastuvõtmise eest 0,08-0,19€ + km (sõltuvalt operaatori hinnakirjast).

Kui raamatupidamine toimub äritarkvara keskkonnas Directo, siis kuutasu alates 149€ + km (hind ühele juriidilisele isikule, kuni 3 üheaegset kasutajat).

Näide 3: Kokkuleppe kuutasu

10-20 põhipalgaga töötajat (sh puhkuste ja muud tasude arvestus)

Müügiarvete koostamine ettevõttes

Pangatehingute ja kuluarvetega tegelemine igapäevaselt (laekumised, ostud, tasumised jm)

Lepinguliste tehingute kajastamine

Põhivara arvestus

Lähetuste arvestus

Laenude ja intresside arvestus

Projektide, kulukohtade, objektide vm dimensioonide arvestus

Maksu- ja Tolliametile TSD, KMD, VD, INFid

Statistikaametile aruanded finantsandmete põhjal

Ettevõtte juhile programmist kokkulepitud aruanded (müügi- ja ostureskontra, kasumiaruanne ja bilanss või käibeandmik)

Kuutasu 800 - 1400€ + km.

Küsi ja pakume Sulle lahenduse

Anna teada oma ootustest raamatupidamisteenusele
Võta ühendust
Chat IconAnu Allikvee Image
Anu Allikvee
anu@tahelend.ee

Muud teenused

Teeme koostööd Eesti parimatega
Tutvu lähemalt ›
Merit Aktiva LogoDirecto Äritarkvara Logo