Kirjutised
-
Nov 24, 2021

Ettevõtmine kui looming

Kas iga ettevõtmine on looming? Ma julgen vastata, et jah, on küll, kui ettevõtmisesse panustatakse teadmisi, oskusi ja kogemusi. Ja hinge ja kindlasti vastutustunnet. Kui luuakse midagi uut, kui luuakse midagi vajalikku. Kui luuakse väärtust. Vahet pole, mis toode see on. On see asi, töö, teenus või emotsioon.

Blog Thumbnail


Iga ettevõtja on looja

Kui alustatakse ettevõtlusega, on vaja kindlasti hoolikalt läbi mõelda, mida hakatakse tegema, mis on toode, kes on selle toote tarbijad, mis on ettevõtmise eesmärk ning missugune on kõige sobivam vorm ettevõtluseks.

Kui ettevõtja loob oma ettevõte, siis ei ole see ainult nimi ja number ametlikes registrites, vaid ikka midagi enamat. See on ettevõtmine, kus on riske ja on vastutust, kuid mis kõige olulisem - see peab pakkuma võimalust eneseteostust, võimalust ennast ületada, võtta vastu uusi väljakutseid.

Selleks, et hoida ettevõtet aktiivses tegevuses, peab ettevõtja kogu aeg midagi tegema, lahendusi leidma ja otsustama. Ettevõte ei ole asi, mida saab visata lihtsalt niisama nurka ja siis ära unustada. Ettevõtte loomisega võetakse vastustus ettevõtte käekäigu ja saatuse eest. Ja enamik ettevõtjaid seda ka teevad.

Ja kui ettevõtja tunneb oma tegemistest rahulolu ning rõõmu, siis võib öelda, et tema ettevõtmine on õnnestunud. Et tema ettevõtmine on edukas.

Iga ettevõtja tahab olla edukas


Edul ei ole kindlaid kriteeriume. Edul ei ole kindlaid valemeid ega võrdlusverstaposte. Igaüks valib oma edukuse mõõdupuu ja hindamise alused ise.

On neid, kes on väga ambitsioonikad ja iga kord, kui mingi eesmärk on saavutatud, püstitavad kohe uue, mille poole püüelda. On neid, kes võtavad pidevalt riske ja on neid, kes otsivad kogu aeg midagi uut või võimalusi kellegagi võistelda.

Ja on neid, kes tahavad ja oskavad rahul olla iga õnnestunud sammu üle.

Nii nagu kõik inimesed on erinevad, nii on iga ettevõtmine erinev ja looja nägu.


Üksiktegija või Team (meeskond, naiskond või kaaskond)

Nii üksiktegijatel, väiketegijatel kui ka suurtegijatel on oma kindel koht ja tähtis roll ühiskonnas ning majanduselus.

On ettevõtjaid, kes on kõige edukamad just üksinda tegutsedes. Nad tahavad vaid iseeendale loota ja vastutada ainult oma tegemiste eest.

On ettevõtjaid, kes vajavad enda kõrvale teisi inimesi, kes on kõige produktiivsemad just koostöös. Need ettevõtjad on kindlasti edukamad, kes leiavad enda jaoks sobivad ja usaldusväärsed partnerid. On need siis kaasettevõtjad, töötajad või teised ettevõtjad. Töö heas teamis ja teamiga on suur õnn kõigile – nii ettevõtjale kui ka kõigile teami liikmetele.

On ettevõtjaid, kes on visionäärid, ideede generaatorid, kuid ideede ellu viimiseks vajavad partnereid ja töötegijaid.

On ettevõtjaid, kellel on missioon, kutsumus või eluülesanne ennast teostada või midagi ellu viia.

On ettevõtjaid, kellele meeldib üles ehitada süsteeme ja juhtida protsesse.

Ja on ka neid, kes on tegutsejad, kes tahavad olla igasse tegevusse kaasatud, olla protsessis sees. On ettevõtjaid, kellel on kohe tööturule astudes soov ja vajadus olla juhtfiguur, kuid on ka neid, kes on ettevõtlusesse sattunud juhuslikult või on neil ainus võimalus ise midagi ette võtta ja luua iseendale või ka teistele töökoht.

Ettevõtjate eesmärgiks on teenida tulu

Tulu võib mitmeti määratleda, kuid enamasti hinnatakse tulu rahalises vääringus.

On neid, kes soovivad kiirelt ja kohe kätte saada oma tegemistest võimalikult palju raha ning siis edasi liikuda. Ja on neid, kellel on pikemaajalised plaanid, soov luua pidev rahavoogude liikumine või saada ettevõtlusest kasu tulevikus.

Kõik sõltub sellest, kes on ettevõtja ja missugused on ettevõtmisele seatud eesmärgid.

Iga töö on ettevõtmine. Iga töö võib olla looming


Muidugi on päevi, kus asjad ei lähe päris nii nagu plaanitud ja tuleb ette töid, mis alati ei õnnestu. Seda juhtub. Kõigiga.

Olen kindel, et seevastu on lausa lust teha tööd, mis meeldib. Teha tööd ja võtta ette tegemisi, milleks on sobivad isikuomadused, omandatud vajalikud teadmised ja oskused. Mõnede tööde jaoks on vaja rohkem vaeva näha, saada rohkem õppetunde. Kuid sellest olulisem on, et töö tulemus teeks rõõmu nii iseendale kui ka teistele.

Vahet ei ole, kas oled ise ettevõtja, oled partner, meeskonna või kaaskonna liige. Oluline on see, mida Sa teed või mis koosluses seda teed.

Kirjutasin selle loo kõigi nende jaoks, kes mõtisklevad oma töö üle, kes mõtisklevad selle üle, mida nad tahavad teha ja mis teed enda jaoks valida.

Lõpetuseks ütlen vaid, et õnnelikud on need inimesed, kes oskavad teha oma tööst loomingu ja tunnevad oma tööst rõõmu!

Pildi autor: Andrea Piacquadio

Autor
Anu Allikvee
AR Tähelend OÜ juht ja kirjanik

Olen Sinu partnerraamatupidamises

Anna teada oma ootustest raamatupidamisteenusele
Võta ühendust
Chat IconAnu Allikvee Image
Anu Allikvee
anu@tahelend.ee
Kommentaarid
Järgmised artiklid
Blog Thumbnail
Osaühing AR TÄHELEND teekond efektiivsema töökorralduse suunas

Võtsime kasutusele Uku tööprotsesside paremaks korraldamiseks. Kõik tööd, neile kulunud aeg ning kannete ja kirjete arv on nüüdsest leitav ühest raportist.

Anu Allikvee
-
Sep 5, 2020
Blog Thumbnail
Raamatupidamise sise-eeskirjad

Iga ettevõtja on raamatupidamiskohustuslane ja raamatupidamise seadus näeb ette, et iga raamatupidamiskohustuslane, välja arvatud mikroettevõtja, on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirjad, mis kajastavad ettevõtte raamatupidamise korraldamist. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamiseks on seaduses välja toodud konkreetsed punktid, mis peavad eeskirjades olema ning millest tuleb kindlasti lähtuda.

Raamatud
-
Nov 24, 2021
Blog Thumbnail
Suvine pööripäev

Romaani tegevus algab 2016. aastal mõned päevad enne suvist pööripäeva, kuid peagi selgub, et suur osa sündmustest oli käima lükatud juba varem. Sekeldused maaga, ühe firma põhjalaskmine, mitmetahulised armulood ja sõbrasuhted ning mõistatamine, keda või mida uskuda– see kõik mahub ühe suve sisse.

Raamatud
-
Nov 24, 2021