Anu Allikvee
-
Feb 9, 2023

29 aastat raamatupidamist

Pidev areng ja uute radade sissetallamine oma tee leidmisel Eesti ärimaailmas. See on ühe väikese ettevõtte lugu ja tükike Eesti elust.

Blog Thumbnail

Järgmisel aastal saab Tähelend siis 30 – vaat see on juba väärikas number ja saavutus!

Mida oleme kogenud ja õppinud nende aastatega?

Püsivust ja pühendumust oma erialale – need on pikaajalisuse võtmesõnad.

Paindlikkust ja leidlikkust – kuidas hakkama saada erinevates olukordades.

Tasakaalukust –eesmärkide püstitamisel,  lahenduste leidmisel, takistuste ületamisel,  ettevõtte kasvamisel.

Kirge – tööst, mis meeldib ja innustab.

Eetiliste väärtushinnangute kujunemist, jagamist  ja hoidmist  – peame väga oluliseks  

Rõõmu  – tööst ja koostööst, klientidest ja nende edust, uutest väljakutsetest ja eneseületamistest,  töövõitudest, nii suurtest kui ka väikestest.

Edu  – mis võib olla igaühe jaoks erinev mõiste.

Miks luuakse ettevõtteid ja hakatakse ettevõtjaks?

On mustmiljon erinevat põhjust. Miks osa inimesi tahavad omaette toimetada ja miks paljud saavutavad paremaid tulemusi üheskoos tegutsedes, see sõltub inimestest, nende loomusest või siis ka asjaoludest.

Mõnel on ettevõtte loomise tõukejõuks suurelt unistamine, mõnel raudkindel tahe, teisel vajadus või võimalus, aga võib olla ka lihtsalt juhus.

Tähelend sündis mitme asjaolu kokkulangemisel. See oli puhas juhus, et tekkis vajadus ja oli võimalus. Kõik muu tuli juba hiljem.

Killukesi meie teekonnast ja Tähelennu ajaloost

03.01.1994. aastal esitasin Tallinna Linnavalitsusse Aktsiaselts „Tähelend“ asutamisloa taotluse. Seltsi aktsiakapitaliks oli 400 krooni (miinimumkapital) ja see oli jagatud 4 aktsiaks. Iga aktsia = 1 hääl.

01.02.1994. aastal anti välja Eesti Vabariigi vapiga Tallinna Linnavalitsuse tunnistus Aktsiaselts „Tähelend“ registreerimiseks.

Põhitegevusalaks raamatupidamisteenused, kuid lisaks võis tegutseda veel 12 tegevusalal.  Kümne lehekülje pikkuses põhikirjas oli kohustus need kõik välja tuua. Muudel aladel tegutsemine polnud lubatud. Vajadusel tuli täiendada põhikirja.

Versus tänapäev – põhitegevusala määratakse majandusaasta aruandes, kui tuleb EMTAK koodiga näidata eelmise aasta müügitulu protsentides ja kõrvaltegevusi võib olla igal aastal erinevaid ilma eelnevalt registreerimata, v.a. tegevusalad, mis vajavad litsentsi või majandusregistris registreerimist.

Nime valik

Ettevõtte nimi tuli registreerida nimekomisjonis, kus hinnati nii nime tähenduslikku kui ka keelelist sobivust. Tähelend sobis nii mulle kui ka nimekomisjonile.

Nimemuudatus toimus 31.01.1995. aastal. Uueks nimeks sai  Aktsiaselts „AR Tähelend“.


Paljud on küsinud, mida tähendavad tähed A R. Sellele küsimusele on mul mitu head vastust:

  1. Omanike ja juhatuse liikemete Anu ja Raimo nimede esitähed
  2. Põhitegevusest inspireeritud  - Arukad Raamatupidajad (mõnda aega oli päevakorras ka audiitorlus ja raamatupidamine).
  3. Lisategevusele viitav - AutoRemont

Kõige proosalisem põhjus oli aga see, et andmete avaldamine mahukas telefoniraamatus andis T-täht  koha tagaridades

A-täht tõi meid kohe esile

Väike, tõhus ja ajakohane turundusnipp :)

Aksiaseltsist -> osaühing

20.08.1997. aastal toimus aktsiaseltsi ümberkujundamine osaühinguks. Uueks nimeks sai Osaühing AR Tähelend. Osakapital  400 000 krooni. Põhitegevusalaks raamatupidamisteenused ja lisaks sai valida veel 4 tegevusala. Registreerimiseks väljastati  sinaka tooniga registrikaart, kus oli välja toodud ettevõtte registrikood, mis kehtib tänaseni. Lisaks kapitali suurus, juhatuse liikmete isikuandmed, õiguslik seisund ja kande kuupäev.

Äriregistri B-kaartil on paraku kuupäevad pisut teised – ettevõtte asutamine on märgitud Ettevõtteregistris kuupäevaga 28.01.1994. Äriregistrisse on ettevõte registreeritud kuupäevaga  28.01.1998. Ega nendel kuupäevadel nii suurt tähtsust olegi. Aga endal kindel tunne, kui oma kaustas originaaldokumendid.

Asukoht

Asukoht on olnud meie jaoks alati ülioluline. Oleme väga arvestanud sellega, kuhu hea ja mugav ligipääs, nii klientidele kui ka oma inimestele.

Meie esimeseks asukohaks oli Tallinnas Pärnu maantee äärne AS Vasara peahoone. Läheduses oli  bussipeatus, trammipeatus, rongipeatus. Hoone ümber oli  piisavalt parkimiskohti sõidukitele.

Kui AS Vasara peahoones algasid ümberkorraldused, tuli leida uus koht. Samal ajal Tartus magistriõppes majandust õppides pidin koostama SWOT analüüsi. Valisin teemaks – ettevõtte asukoht. Valikus oli kolm võimalust, mille hindamisel võtsin arvesse nelja parameetrit – tugevust, nõrkust, võimalust ja ohte (riske):

  1. Leida uus üüripind
  2. Koostööpartneriga kahasse osta suurem äripind
  3. Leida sobiva hinnaga oma ettevõttele äripind

SWOT analüüsi järgi osutus kõige sobivamaks kolmas valik. Tuli hakata tegutsema. 2000. aasta maikuus kolisime oma maja esimesele korrusele meie uude kontorisse Tondi tänaval.

Tallinnas tuleb välireklaami eest maksta, ka oma hoone seinal reklaam maksab. Lubatud on vaid teavitada, mis liiki büroo asub hoones. Nii saigi maja esiküljele valgustatud teabetahvel: Raamatupidamisbüroo AR Tähelend.

Kui Tondi tänaval raudtee ülesõidu tõkkepuu on all, siis paljud on märganud meie valgustahvlit ja põiganud sisse, et küsida teenust. Taas väike ja ajakohane turundusnipp :)

Oma kinnisvara soetamine tõi meie ettevõttesse ka uued tegevussuunad ja Raimo võttis enda õlgadele kinnisvara haldamise. Alustatud sai üürimisteenusega.

Inimesed

Inimesed on need, kes annavad ettevõttele näo ja määravad sisu. Uudse mõistega võib seda nimetada ka brändiks.

Alguses oli meie ettevõttes 3 raamatupidajat, mina kaasaarvatud. Ettevõttega liitus kohe ka Raimo, kes tegutses esimestel aastatel autoremondialal.

Esialgu oli raamatupidamisteenuse pakkumine Eestis  verivärske ja üsnagi  võõras ala. Ettevõtjad olid harjunud, et raamatupidajad töötasid kohapeal ja olid pidevalt käeulatuses. Esimestena hakkasid teenust kasutama  soomlastest ärimehed ning uuendusliku mõtteviisi ja ärksama meelelaadiga Eesti ettevõtjad.

Esialgu oli ettevõtete asutamine pikk protsess, kuid sai peagi hoo sisse ning ettevõtteid asutati iga aastaga üha rohkem. Ettevõtjatel tekkis vajadus raamatupidamise järele. Väikestel ettevõtjatel polnud pakkuda raamatupidajatele täiskohaga tööd, seega oli kõige sobilikum variant osta seda teenusena sisse. Raamatupidamisteenuse pakkumine hakkas kiirelt arenema ja muutus populaarseks.

Nii nagu tuli kliente juurde, nii lisandus meie kollektiivi pidevalt ka uusi töötajaid. Peagi hakkasime tegema koostööd erinevate majandusteaduse õppeasutustega ja võtsime enda käe alla õppima praktikante. Peale praktika sooritamist jäid nii mõnedki meie ettevõttesse tööle.

Igal ettevõtjal on oma eesmärk arenemiseks. Kas kiirelt ja jõuliselt või rahulikult ja ettevaatlikult. Tegutsedes tuleb teha valik - kas olla väike, keskmine või suur. Eesti majanduskeskkonda ja ärimaailma mastaape arvestades.

Tähelennus on ikka olnud töötajad vahemikus 10 – 15. Tunnetuslikult on see meie jaoks paras arv, et toimida ühise tiimina. Inimeste leidmine ja tiimiks kokkusobitamine on omaette kunst. See teos ei saa kunagi valmis, ikka tuleb ette muudatusi, üllatusi, ootamatusi, avastamisrõõmu.

Meie jaoks on oluline, et saame omavahel suhelda, koos õppida, arutleda ning toimib usaldusväärne kontrollsüsteem.

Mõned aastad tagasi sai kasutusele võetud tööhaldustarkvara UKU, mis on hea abiline sisemiseks töökorralduseks, erinevate süsteemide haldamiseks, andmete saamiseks arveldamisel kui ka omavahelisel suhtlemisel.

Suurem osa klientidest on leidnud tee meie juurde läbi soovituste. Kliente on olnud meil aastate jooksul kindlasti nii 550 ringis, pea pooltega on olnud meil koostöö üle 5 aasta. Kolmandikuga oleme ületanud 10 aasta künnise!

Oleme koos oma klientidega kasvanud, arenenud, kohanenud pidevalt muutuvas majanduskeskkonnas.

„Meie ettevõte alustas tegevust 1995. aastal ja juba esimestel aastatel algas koostöö ka Tähelennuga. Ikka tuli nõu küsida või üheskoos leida lahendusi. Kindel tunne ja vastastikune usaldus annavad jõudu edasiminekuks.“

- Mari-Liis Amiel / Almelo juhatuse liige


Ettevõtlusmaastik pole kunagi lame, ikka on seal tõusud ja langused, künkad ja lohud. Kõik teed pole sugugi sirged ega siledad. Nii mõnigi kord tuleb muuta suunda või uus rada sisse tallata. Heade ja usaldusväärsete kaaslastega on põnev seda kõike kogeda ja vapralt oma teekonda jätkata.

Sügav kummardus kõigile Tähelenduritele ja kaasaaitajatele Tähelennu elus ja arengus.


Uskumatu, mis imetabaseid dokumente on mul kokku kogutud kaustades ja kui palju fotosid on kogunenud vahvatest ettevõtmistest ja sündmustest. Dokumenteerimine on väärt tegevus.

See on ühe väikese ettevõtte lugu ja seega ka tükike Eesti elust.

Autor
Anu Allikvee
AR Tähelend OÜ juht ja kirjanik

Olen Sinu partnerraamatupidamises

Anna teada oma ootustest raamatupidamisteenusele
Võta ühendust
Chat IconAnu Allikvee Image
Anu Allikvee
anu@tahelend.ee
Kommentaarid
Järgmised artiklid
Blog Thumbnail
Ettevõtmine kui looming

Kas iga ettevõtmine on looming? Ma julgen vastata, et jah, on küll, kui ettevõtmisesse panustatakse teadmisi, oskusi ja kogemusi. Ja hinge ja kindlasti vastutustunnet. Kui luuakse midagi uut, kui luuakse midagi vajalikku. Kui luuakse väärtust. Vahet pole, mis toode see on. On see asi, töö, teenus või emotsioon.

Kirjutised
-
Nov 24, 2021
Blog Thumbnail
Missugust raamatupidajat valida?

Tartu Ülikoolis majandusteaduskonna magistriõppes oli meil vaja teha SWOT analüüs. See on lühidalt öeldud tehnika, mille abil saab hinnata mistahes ettevõtmise tugevaid ja nõrku külgi. Nii mõnedki ettevõtjad valisid analüüsimiseks teema: „Kuidas valida raamatupidajat“. Selgus, et see oli kuum teema ja täitsa sobis ka õppetöö sooritamiseks.

Raamatupidamine
-
Nov 24, 2021
Blog Thumbnail
Osaühing AR TÄHELEND teekond efektiivsema töökorralduse suunas

Võtsime kasutusele Uku tööprotsesside paremaks korraldamiseks. Kõik tööd, neile kulunud aeg ning kannete ja kirjete arv on nüüdsest leitav ühest raportist.

Anu Allikvee
-
Sep 5, 2020